Skracając wypowiedź pana premiera chodzi nam o to, żeby przeciętny Polak na rachunku nie odczuł wzrostu ceny prądu i tak się wydarzy. Zawsze podwyżka cen jest czymś, co nie sprzyja tym, którzy są u steru władzy – mówił Jadwiga Emilewicz w rozmowie z Beatą Lubecką w programie „Gość Radia ZET”.