Dopiero w piątek Sejm zajmie się wnioskiem o tzw. konstruktywne wotum nieufności. Tak, przynajmniej na chwilę obecną, prezentuje się harmonogram obrad Sejmu. Tego dnia rano, między 9:30 a 11:00 mają odbyć się głosowania, później spotkanie opłatkowe, znowu głosowania, a między 14:00 a 21:00 II czytanie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Z kolei o 21:00 Sejm zajmie się wnioskiem PO o tzw. konstruktywne wotum nieufności. Głosowanie odbędzie się około 23:00.

Nie jest jasne, kiedy dojdzie do głosowania nad przyjęciem projektu budżetu na 2019 rok. Możliwe, że nastąpi to w styczniu – według wstępnej wersji harmonogramu głosowania miały potrwać przez zasadniczą część piątku, a na chwilę obecną III czytanie na tym posiedzeniu nie jest przewidziane.

Sytuacja jest jednak dynamiczna, bo jeszcze godzinę temu pojawiały się informacje o tym, że Sejm już jutro zajmie się wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności. Prezydium ma zebrać się jutro rano.