Zakładam wynik dwucyfrowy. Robię badania. Jak tworzyłem Nowoczesną nauczyłem się jednej rzeczy. Musimy oceniać rzeczywistość obiektywnie i ludzie potrzebują ugrupowania, które mówi niskie podatki, rozdział państwa od kościoła, koniec z węglem jako źródłem polskiej energii – mówił Ryszard Petru w rozmowie z Beatą Lubecką w programie „Gość Radia ZET”.