Pan prezydent nie jest notariuszem, każdą ustawę, zwłaszcza tak ważną dla niego, projekt, który on sam przeszło rok temu wysunął, to taka decyzja wymaga namysłu – mówił Jarosław Gowin w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w „Sednie Sprawy” Radia Plus.

To jest trudna decyzja, chociaż jak pan pamięta rok temu ja głosowałem tę ustawę za, chociaż się nie cieszyłem. Teraz już wiadomo dlaczego się nie cieszyłem. Można powiedzieć, że byłem niestety prorokiem, którego czarne przewidywania się sprawdziły. To był niepotrzebny konflikt. Konflikt kosztowny dla naszego obozu, dla naszego rządu – dodał Gowin.