Polityka zagraniczna jako istotny element działań rządu jest przede wszystkim odzwierciedleniem woli obywateli. Wynika to bezpośrednio z Konstytucji RP. Naczelną zasadą polskiej polityki zagranicznej jest zasada podmiotowości społeczeństwa polskiego. Działalność MSZ jest służbą na rzecz społeczeństwa i każdego obywatela RP” – mówił podczas podsumowania 3 lat rządów PiS minister Jacek Czaputowicz. 

Kierujemy się racją stanu Polski, jaką jest zagwarantowanie narodowej niepodległości, suwerenności państwowej, także zapewnienie cywilizacyjnego rozwoju państwa w podmiotowych relacjach w płaszczyźnie międzynarodowej” – dodawał.