Sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna. Odpady nie mają barw politycznych. To problem, który chcemy wszyscy wspólnie rozwiązać, ale to do tego jest potrzebna współpracy pomiędzy samorządem, samorządem Warszawy, metropolią, samorządem województwa, ale także rządem. O ile my zaczęliśmy juz współpracować wiele miesięcy temu, powołana została grupa w ratuszu, która zajmuje się problemem odpadów… O ile my jesteśmy gotowi do tego, aby problem rozwiązać, zwłaszcza jeżeli chodzi o odbiór odpadów, o tyle ostatnie sygnały ze strony rządu są dla nas bardzo niepokojące – stwierdził Rafał Trzaskowski na briefingu.

Mamy problem z przyjęciem wojewódzkiego programu zagospodarowywania odpadów i tutaj minister środowiska nam blokuje przyjecie tego programu, co skutkuje tym, że mogą wystąpić problemy z utylizacją śmieci, ale przede wszystkim z inwestycjami – mówił dalej. – Spotkaliśmy się tutaj, żeby przede wszystkim razem zastanowić się jak rozwiązać problem. Będę rozmawiał w tej sprawie, ale również moje koleżanki i koledzy z władzami województwa. Apelujemy do ministra, żeby pomógł nam rozwiązać ten problem, bo ten problem to problem wszystkich, którzy w Warszawie, gminach ościennych i w ogóle w całym województwie mieszkają. Chcielibyśmy, żeby problem odpadów nie stał się orężem politycznym w rękach rządu PiS-u, dlatego że na końcu mogłoby się to odbić na wszystkich mieszkańcach – dodał.