Sejm wyraził zgodę na na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego. „Za” głosowało 239 posłów, przeciw – 175, a 18 wstrzymało się od głosu.