Pierwszy cel socjalny został osiągnięty i pewno dzisiaj wiele rodzin już w ogóle sobie nie wyobraża jakby to było, gdyby nie było pięćsetki albo jak wcześniej musieli się wcześniej borykać z problemami materialnymi, mając na wychowaniu więcej niż troje, czworo czy pięcioro dzieci – mówiła Elżbieta Rafalska podsumowując trzy lata rządów PiS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.