W życie weszły wyłącznie pojedyncze elementy reformy. O całości reformy i jej ocenie będziemy mogli mówić wtedy, kiedy rzeczywiście ją zrealizujemy. Materia jest bardzo oporna. Jest ogromny sprzeciw części środowiska sędziów, zwłaszcza tej części, która poprzednio miała ogromną sferę przywilejów i była wyłącznym decydentem w obszarze sądownictwa. To jest jedna sfera związana z oporem wobec zmian, które wprowadzamy, a druga to jest totalna opozycja, która nic nie zrobiła przez okres swoich rządów w Polsce, aby poprawić funkcjonowanie sądownictwa, a robi wszystko, tak na gruncie krajowym, parlamentarnym, jak i na gruncie europejskim, aby zablokować i uniemożliwić nam zrealizowanie całości reformy” – mówił na konferencji prasowej z okazji 3 lat rządów PiS minister Zbigniew Ziobro.