Przeszła grupa sześciu posłów, ponieważ siódmy przypomnę, nie jest już członkiem Nowoczesnej ani członkiem klubu. Z automatu wszystkie te osoby, które wyszły z klubu Nowoczesnej, przestają być członkami Nowoczesnej, bo tak mówi statut. Statut mówi jednoznacznie, że każda osoba, która opuszcza klub parlamentarny Nowoczesnej, automatycznie przestaje być członkiem partii, w związku z tym rozumiem, że te osoby są bezpartyjne, mogą wstąpić do PO – mówiła Katarzyna Lubnauer w Sejmie.