Zrealizowaliśmy 100% zaleceń TSUE, więc naszym zdaniem przedmiot sporu już nie istnieje. Skarga powinna być wycofana z TSUE. Jak dotąd nie jest. Poczekajmy na finalną decyzję Komisji [Europejskiej]. Kolegium komisarzy się jeszcze tą sprawą nie zajmowało. Ta sprawa wpisuje się w kalendarz wyborczy nie tylko w Polsce, ale również w UE. Komisarz Timmermans jest kandydatem swojej frakcji na szefa KE, rozpoczął kampanię wyborczą i spór z Polską i Węgrami jest ważnym elementem jego działań wyborczych” – mówił w radiowej Jedynce wicemarszałek Senatu, Adam Bielan.