Sejm nie będzie dziś głosować sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie 24 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego.

Przed głosowaniem marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że parlamentarzysta zrzekł się immunitetu i wniosek musi zaopiniować komisja regulaminowa.