Muszę państwa poinformować, że niestety, do dzisiaj żadne z obaw Komisji, wyrażone w jej uzasadnionej propozycji, nie zostały rozwiązane przez stronę polską. Systematyczne zagrożenie praworządności nadal istnieje (tłumaczenie symultaniczne PE) – mówił Frans Timmermans na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.