Do Sejmu wpłynął zgłoszony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Przedstawicielem wnioskodawców jest Janusz Śniadek. Projekt został skierowany do opinii BL i BAS, ale nie jest jeszcze dostępny. Zapewne zakłada on – mówiąc w skrócie – uszczelnienie systemu, które było zapowiadane przez resort pracy.

AKTUALIZACJA: Na stronie Sejmu pojawił się opis projektu: Dotyczy uszczegółowienia i doprecyzowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni w tym m.in. także doprecyzowania wyłączeń spod zakazu handlu oraz wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.