Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna odpokutować swój błąd, ze złymi intencjami podjęta decyzja [o zakazie organizacji Marszu Niepodległości], włączając się w marsz państwowy, bo myślę, że się utożsamia z państwem polskim” – mówił w radiowej Jedynce wiceminister Jarosław Sellin.