Ta decyzja [Hanny Gronkiewicz-Waltz o zakazie Marszu Niepodległości] nie miała podstaw prawnych i najprawdopodobniej jeżeli jest odwołanie do sądu, to sąd będzie musiał przyznać rację organizatorom. To decyzja wbrew zasadom demokratycznym. Taka jest moja opinia. To decyzja jakaś tam polityczna, jakaś kalkulacja polityczna. Jest oczywiste, że nie było podstaw do tego, żeby wydać taką opinię, chociaż ryzyko z Marszem Niepodległości oczywiście istnieje w związku z tym, że znajdujemy się w Polsce w bardzo ostrym konflikcie politycznym i ten kontekst polityczny jest tego typu – stwierdził Piotr Gliński w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.