Środa jest pierwszym dniem, trwającego do piątku włącznie, posiedzenia Sejmu. Posłowie w pierwszej kolejności rozpatrzą dziś poprawki Senatu do ustawy ustanawiającej 12 listopada tego roku świętem państwowym. Posiedzenie Sejmu rozpocznie się o 14:00, a blok głosowań, podczas którego posłowie rozpatrzą pierwszy punkt, zaplanowano 15 minut później, o 14:15.