Jest takie pytanie o to, co będzie, bo zapadły bardzo wstępne decyzje w Trybunale w Luksemburgu. Otóż my jesteśmy członkami UE i będziemy przestrzegać prawa UE, ale będziemy oczywiście korzystali także z naszych praw. Mamy także prawo do odwołania. To wstępna decyzja wiceprezesa, jednoosobowa. Będziemy się od niej odwoływali, robili wszystko to, co robią w tej sytuacji normalne, broniące swoich interesów państwa europejskie. Ale w ramach prawa europejskiego i przy założeniu, że prawo europejskie jest obowiązujące wobec wszystkich państw, które są członkami UE – stwierdził Jarosław Kaczyński na konwencji w Zamościu. – Myśmy podpisali traktaty, będziemy ich przestrzegać, ale powtarzam: będziemy też bronić naszych interesów – dodał.