Słynny Mordor w Warszawie, wyjątkowo nieprzemyślany, który jest symbolem fatalnej polityki prowadzonej przez samorząd. To jest tak, że na początku wyraziło się zgodę na to, żeby w jednym miejscu powstało ponad 100 tys. miejsc pracy, a dopiero później, do dzisiaj myśli się, w jaki sposób zapewnić komunikację, miejsca parkingowe, rozwijać tak ważną część miasta. W związku z powyższym chcę państwu powiedzieć, że docelowo problemy komunikacyjne Mordoru chciałbym, żeby zostały rozwiązane poprzez budowę metra – III i IV linia metra, ta, którą państwu wskazałem. Ale jednocześnie do tego czasu potrzebne są nowe miejsca parkingowe. Chciałbym, żeby wykorzystać tereny, które państwo widzicie na zajezdni, na miejscach publicznych i stworzyć ośmiokondygnacyjny parking – stwierdził Patryk Jaki na konferencji.

Powstałoby tutaj nawet około 1500 miejsc parkingowych, tak bardzo potrzebnych w tej części miasta. To pewna synteza możliwości i stosunkowo niedrogiego i praktycznego rozwiązania. W wyjątkowo niedrogi sposób na gruntach miejskich może powstać około 1500 miejsc parkingowych. Dlatego to moje zobowiązanie. Jeżeli zostanę prezydentem Warszawy, powstanie tutaj około 1500 nowych miejsc parkingowych – zapowiedział kandydat na prezydenta Warszawy.