Zapoznałem się z orzeczeniem sądu apelacyjnego i wykonam je tak, jak wykonuję wszystkie prawomocne orzeczenia sądowe. Dzisiejsze orzeczenie nie podlega dalszej ocenie i weryfikacji, a zatem także komentarzy z mojej strony – stwierdził Krzysztof Żuk na konferencji. Jak dodał:

„Przez wszystkie lata sprawowania funkcji prezydenta dbałem o to, aby Lublin był miastem otwartym i gościnnym dla wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych i tożsamości. Z ust moich i moich współpracowników nigdy państwo nie usłyszeli słów, które mogłyby świadczyć o braku szacunku dla jakiejkolwiek grup. Jestem za wartościami zapisanymi w Konstytucji, w tym za wolnością zgromadzeń. Decyzja o zakazie zgromadzeń planowanych na 13 października była jedną z najtrudniejszych, które podejmowałem przez 8 lat pełnienia funkcji prezydenta. Choć wiele osób próbuje wmówić, że była ona podyktowana względami ideologicznymi, to chciałbym ze stanowczością podkreślić, że podjąłem ją wyłącznie z troski o życie i zdrowie mieszkańców Lublina, które mam obowiązek chronić szczególnie w obliczu realnego zagrożenia. Istnienie takiego zagrożenia stwierdziła zarówno policja,  jak i podległe mi jednostki odpowiadające za bezpieczeństwo”

Zapewniam państwa, że łączą nas te same wartości związane z wolnością i wzajemnym szacunkiem. Wierzę, że pomimo emocji, które nam dziś towarzyszą, będziemy mogli nadal współpracować na rzecz naszego miasta, w których jest miejsce dla wszystkich. W obliczu takiej decyzji sądu apeluję do policji o zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzeń planowanych na 13 października. Jednocześnie wyrażam dezaprobatę dla sytuacji, w której to reprezentant rządu w terenie, wojewoda lubelski, swoimi wypowiedziami doprowadził do eskalacji tego konfliktu – mówił prezydent Lublina.

Informuję, iż powołałem specjalny sztab kryzysowy, który ze strony urzędu miasta będzie monitorował na bieżąco sytuację przez najbliższe dwa dni. W jego skład wejdą pracownicy wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, straży miejskiej oraz na jego czele będzie nadinspektor policji Dariusz Działo – dodał.