Wojciech Korfanty, który jest wielkim człowiekiem, synem tej ziemi, wielkim Polakiem mówił tak, że nie popieram tego rządu, ale przyślijcie mi tutaj wojewodę, który będzie porządny rozumiał nasze problemy, to my będziemy z nm współpracować. I zrobimy to i robili to w duchu jedności, wiary w to, że Polska jest jedna. W tym arcytrudnym położeniu, w jakim była II RP, ale też w tym trudnym położeniu, jakim jesteśmy, ta dbałość o jedność jest bardzo głęboko potrzebna. Wbrew pewnym sporom, polaryzacjom, głębokim konfliktom, my, PiS dążymy w tych głębokich podkładach społeczeństwa polskiego, w sprawach o charakterze polskiej racji stanu do jedności, jedności między Polakami, całej RP. My jesteśmy taką jednością. Tą jednością jedności. Byliśmy tacy przez 3 lata, jesteśmy tacy w kampanii i tacy będziemy. Ta jedność będzie panowała też w najbliższych latach. Będziemy na pewno do tego dążyli. To jedna z naszych wartości – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w Katowicach.