Jesteśmy tutaj po to, żeby dyskutować, wymieniać poglądy, dochodzić do wniosków. Cieszę się, że przez te dwa dni bardzo merytorycznych dyskusji z panami prezydentami, dzięki bardzo dobremu przygotowaniu agendy tego naszego spotkania, my takie wnioski na przyszłość dla swoich krajów możemy wyprowadzać. Myślę, że to jest właśnie ważne zadanie prezydentów – stwierdził Andrzej Duda podczas konferencji prasowej na zakończenie szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej.

Prezydenci nie rządzą sami w państwach. Nie mają zazwyczaj, tak jak my tutaj, wielkiej władzy wykonawczej. Większą władzę wykonawczą mają rządy, większą władzę wykonawczą mają premierzy, w konkretnych dziedzinach ministrowie. Prezydenci są właśnie tymi, którzy powinni wskazywać kierunki. Powinni patrzeć ponad bieżącą sytuacją na przyszłość. To jest nasze wielkie zadanie – mówił dalej prezydent.