Jeżeli chodzi o potencjalne zmiany prawa, na gruncie ustawy o SN, to takie zmiany są możliwe. Też nie chciałbym spekulować w takim zakresie, bo w ten sposób można by wywieźć błędny wniosek, że my chcemy tutaj dokonywać jakichś zmian prawa. Takie zmiany zawsze są możliwe, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że prezydent będzie bronił fundamentów reformy wymiaru sprawiedliwości. Fundamentem jest Izba Dyscyplinarna, zasada zero tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych sędziów w SN, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ławnicy w SN, skarga nadzwyczajna. To rzeczy kluczowe z perspektywy obywatela, tak samo jak niezwykle istotne są zmiany, jeżeli chodzi o procedurę cywilną, karną. Chcemy, żeby Polacy realnie odczuli, że ta zmiana nastąpiła – stwierdził Paweł Mucha w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w poranku Siódma9, pytany o plotki, iż po II turze wyborów samorządowych może dojść do ustępstw ws. SN.