W świetle rozmaitych wypowiedzi, które się pojawiły po powołaniach na urząd sędziego SN i w związku też z komentarzami, które się pojawiły i nieprawdziwymi informacjami, chcieliśmy kilka rzeczy uporządkować i wyjaśnić – stwierdził Paweł Mucha na briefingu w Pałacu Prezydenckim. Jak dodał:

„Nie jest przedmiotem skargi [KE do TSUE], w związku z tym przedmiotem jakiejkolwiek wypowiedzi możliwej, hipotetycznej TSUE czy to w ramach stosowania potencjalnych środków tymczasowych czy w ogóle tego postępowania kwestia tych uprawnień i prerogatyw, które prezydent stosuje na gruncie polskiej Konstytucji. Mówiąc inaczej: prezydent powołał sędziów [SN] do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nie jest to przedmiotem jakiejkolwiek postępowania, wystąpienia KE”