Dla mnie nie ulega wątpliwości, że te argumenty, które były podnoszone przez stronę polską, polski rząd, czyli przede wszystkim tego rodzaju argument, że kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich UE, to argumenty trafne, czyli odpowiadając inaczej, że polska strona odpowiednio argumentując w odpowiedzi także na skargę KE przekona, że tutaj nie ma żadnych podstaw do stosowania środków tymczasowych i nie ma także żadnych podstaw do tego, aby wskazywać na rzekome naruszenie traktatu o KE czy Karty Praw Podstawowych. Więc nie uprawiałbym tego rodzaju spekulacji. Jestem przekonany, że tutaj polska argumentacja będzie na poważnie brana pod uwagę. Nie chciałbym, żeby ten spór był sprowadzany do polityki – stwierdził Paweł Mucha na briefingu w Pałacu Prezydenckim, pytany o przywrócenie sędziów SN, którzy przeszli w stan spoczynku.