Wnioski NSA nie dotyczyły pana prezydenta. Dokładnie rzecz ujmując wyglądało to tak. Krajowa Rada Sądownictwa podejmowała uchwały odnośnie przedstawienia panu prezydentowi kandydatów do Sądu Najwyższego. Te uchwały zostały w części zaskarżone przez osoby zainteresowane. Art. 44 ust. 1b ustawy o KRS, mówi wyraźnie, że zaskarżenie indywidualnej decyzji KRS, nie wstrzymuje uprawomocnienia się całej uchwały. Uchwała uprawomocniła się, została przesłana do kancelarii prezydenta i pan prezydent podjął wczoraj decyzję, odnośnie powołania nowych sędziów do Sądu Najwyższego – mówił Błażej Spychalski w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie Politycznym” radiowej Trójki.