To miejsce i takie miejsca jak to, są wielkim świadectwem i wielkim zobowiązaniem. Bardzo cieszę się, że będziemy potrafili w końcu zacząć opowiadać naszą wspaniałą historię o samych sobie. Polska jak żaden naród na świecie nie ma się czego wstydzić z dwóch względów. Po pierwsze, tak wiele uczyniła dla całego świata, dla Europy. Jednocześnie tak niewiele zła wyrządziła. Ono się również zdarzało, ale było w porównaniu do wielu innych państw, wielu innych narodów, na zupełnie nieporównywalnym poziomie – mówił Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski.

Taką prawdziwą historię, gdzie byliśmy trubadurami wolności Europy, prekursorami jedności Europy, trzeba opowiadać naszym językiem. Przez specyficzną historię, smutną bardzo historię po II wojnie światowej, byliśmy na marginesie ówczesnego świata i nie mogliśmy mówić, nie mogliśmy przedstawiać prawdy historycznej – dodał premier.