Posłowie w porannym bloku głosowań odrzucili wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej MEN Anny Zalewskiej. „Za” głosowało 166 posłów, przeciw – 226, a 15 wstrzymało się od głosu.