Sejm wznowi obrady o 9:00 i rozpocznie je krótkim blokiem głosowań. O 11:15 na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości rząd przedstawi informację dot. wykorzystywania przez poszczególne województwa środków unijnych. Później parlamentarzyści zajmą się między innymi pracowniczymi planami kapitałowymi.

O 11:00 na warszawskim stadionie Legii odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Warszawy, współorganizowana przez 300POLITYKĘ. – Legia jest organizacją apolityczną, ale wierzymy, że sport jest dobrem wspólnym i dlatego ponad podziałami chcemy rozmawiać o jego rozwoju w wymiarze amatorskim i zawodowym, a także na temat niezbędnych rozwiązań prawnych, systemowych, edukacyjnych i infrastrukturalnych – pisze klub w liście otwartym, w którym ogłasza inicjatywę wspólnej debaty.

O 11:00 Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych w Marriottcie organizuje debatę „Current political dynamic in US towards Poland and the CEE region”, której gościem specjalnym będzie Corey Lewandowski, szef kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa i bliski współpracownik Prezydenta USA.

O 11:00 na sejmowej podkomisji do monitorowania wykorzystania środków unijnych przedstawiciel ministra inwestycji i rozwoju ma przedstawić informację o zagrożonych projektach realizowanych z udziałem środków unijnych i ich skali, a także informację nt. prognozy wydatkowania pieniędzy unijnych wraz z kwartalnymi raportami przekazywanymi do Komisji Europejskiej przez polski rząd, w tym prognozy lipcowej.

11:15 – w ramach informacji bieżącej, na wniosek PiS – Sejm wysłucha informacji w sprawie stanu wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w województwach i występujących zagrożeń, a o 11:30 w KPRM odbędzie się konferencja Jerzego Kwiecińskiego. Tematem będą nowe dane dotyczące wykorzystania funduszy UE w województwach.

O 15:00 odbędzie się konferencja prasowa po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Irlandii. O 17:15 prezydent Andrzej Duda podpiszę nowelizację o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

17:30 odbędzie się I czytanie obywatelskiego projektu dot. likwidacji obowiązku szczepień ochronnych. Zgodnie z uzasadnieniem, pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych będzie jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Prawdopodobnie jutro Sejm będzie głosować nad odrzuceniem projektu.