Nazwałam ten program „Bezpieczeństwo Krakowa 2.0”. Pierwsza kwestia to sprawa monitoringu. Wszyscy wiemy, że w Krakowie brakuje sprawnego systemu monitoringu, który byłby tak skonfigurowany, że obejmowałby całe miasto podzielone na sektory i miałby odbiór online i jedno centrum, w którym byłoby do bieżącego odczytu. W Krakowie jest kilkaset kamer, ale nie są one kompletnie zintegrowane ze sobą, są w przypadkowych miejscach i to powoduje, że w Krakowie dochodzi do takich zdarzeń jak smutny fakt zaginięcia Piotra Kijanki” – mówiła na konferencji prasowej kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa, Małgorzata Wassermann.

Chcielibyśmy, żeby wszystkie szkoły posiadały kamery, a te, które już posiadają, zostałyby podłączone pod ten system. To jest związane z bezpieczeństwem naszych dzieci, przyszłych pokoleń. To jest bardzo ważny problem. Druga rzecz to kwestia IX komisariatu w Krakowie. Mamy 8 komisariatów. Od wielu lat nic w tym zakresie się nie zmieniło, miasto się rozrosło. Mamy wyż demograficzny, wielu turystów, stąd dwie propozycje. Jeżeli zostanę prezydentem, przekażę teren pod budowę nowego komisariatu i mam nadzieję, że ministerstwo uwzględni to w swojej mapie komisariatów” – dodawała.

Obecnie rząd PiS jako priorytet stawia kwestie związane z bezpieczeństwem naszych małych ojczyzn, osiedli, dzielnic, miast. PiS realizuje plan modernizacji służb mundurowych” – mówił minister Paweł Szefernaker – „W takich sytuacjach, gdzie samorząd będzie współpracował z rządem, gdzie jest wola choćby przekazanie nieruchomości pod budowę kolejnych posterunków i komisariatów, to będzie ułatwiona współpraca i w tych miejscach komisariaty będą musiały powstać”.