Chcemy rozmawiać o programie, o wyborach samorządowych, o planach, które przed Piotrkowem Trybunalskim, mieszkańcami, naszymi kandydatami, którzy tutaj w mocnej ekipie będą walczyć” – mówił w Piotrkowie Trybunalskim przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna. 

Chcemy szukać tego, co może być wspólne wspólne. Mówimy o bezpłatnej komunikacji, o możliwościach, które stoją przed samorządami, jak wspólnie z rządem mówić, pracować nad nowymi liniami, jak ułatwiać dzieciom, młodzieży dojazd do szkół, jak ułatwiać, inwestować w infrastrukturę. O tym wszystkim mówimy w naszym programie, ale o tym wszystkim będą też mówić nasi kandydaci w wyborach samorządowych” – dodawał.

21 października będziemy decydować o przyszłym kierunku Polski: czy będzie to Polska samorządna, wolna, demokratyczna, gdzie uczymy się ze sobą współpracować, rozmawiać, pomimo istniejących podziałów politycznych” – mówiła liderka Inicjatywy Polska, Barbara Nowacka.