Jeżeli jesteśmy UE i podpisaliśmy umowę stowarzyszeniową, to oczywiście z tego wynika również obowiązek respektowania [orzeczeń TSUE], ale w jakim zakresie będziemy respektować rozstrzygnięcie, będzie zależało od tego, jaka będzie treść tego rozstrzygnięcia i w jakim zakresie na polski porządek prawny można to rozstrzygnięcie przenieść – stwierdził Marek Ast w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.