KRS wybrała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej. Na 4 nieobsadzone wakaty potrzebny będzie nowy konkurs

Czynności doprowadziły do podjęcia uchwały o obsadzie skutecznej 12 z 16 wakatów. W drugim głosowaniu żadna z osób, które podlegały temu głosowaniu, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. W związku z tym tylko 12 wakatów zostało obsadzonych. Ten konkurs został w ten sposób zakończony i przepisy przewidują skończoną liczbę głosowań. Na tym ta procedura się kończy. Kwestia obsadzenia tych etatów to jest ewentualne ogłoszenie kolejnego konkursu” – mówił po posiedzeniu KRS-u jej przewodniczący, Leszek Mazur.

Wątpliwości zawsze można mieć. To dopiero przyszłość pokaże, w jaki sposób będą pełnili swój mandat. Po wyborze do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przestają być prokuratorami i stają się sędziami. Jako sędziowie pokażą, na czym polega niezawisłość, niezależność” – dodawał, pytany przez dziennikarzy o to, czy wybór 6 prokuratorów podległych ministrowi Ziobrze, nie wpływa na niezależność nowo powstałej Izby Dyscyplinarnej.