Łapiński: PAD nigdy nie naruszył Konstytucji. Kwestia Trybunału Stanu go nie dotyczy

Prezydent tak uważa na podstawie Konstytucji [o tym, że orzeczenie SN jest niewazne z mocy prawa], która mówi o tym, że wszystkie organy państwa działają w granicach i na podstawie prawa – mówił Krzysztof Szczerski na konferencji w Pałacu Prezydenckim. – Organy państwa działają na podstawie i w granicach. Jeżeli ktoś wykracza poza, to nie ma zakazu działania poza granicami prawa, ponieważ jest nakaz działania w granicach prawa. Nie ma przepisu prawnego zakazującego działanie poza prawem, bo jest nakaz działania w ramach prawa – dodał szef gabinetu PAD.

Można zadać inne pytanie: na podstawie jakich artykułów SN w sprawie pomiędzy ZUS a osobą prywatną, w sprawie która zupełnie nie dotyczy ani prezydenta, ani Kancelarii Prezydenta, ani KRS, podejmuje takie stanowiska. Nawet ostatnio, w różnego rodzaju gazetach, były artykuły, też wypowiedzi konstytucjonalistów, którzy mówili, ze po raz pierwszy zastosowano taką konstrukcję z KPC, która w ogóle odnosi się do innych sytuacji – stwierdził z kolei Krzysztof Łapiński.

Jako rzecznik mogę odpowiedzieć, że rolą rzecznika, chyba każdego, jest powściągliwość słowna i spokojne tłumaczenie decyzji czy zamierzeń swojego szefa czy instytucji, a raczej nie takie polityczne dywagacje. Prezydent, jako państwo wiecie, w żaden sposób nigdy nie naruszył Konstytucji. Jeśli chodzi o kwestię Trybunału Stanu, w żaden sposób ta kwestia go nie dotyczy – dodał rzecznik PAD, odnosząc się do słów rzecznika SN.