Szydło: Program 500+ będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna

1 tydz. temu

Szydło: Program 500+ będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna

Wicepremier na Twitterze odnosi się do medialnych spekulacji dot. rozszerzenia programu Rodzina 500+.

1 tydz. temu

Mitera: To pytanie jest tak zadane pośrednio odnośnie rozwiązań systemowych w naszym kraju dot. SN, a zadane niejako w obronie konkretnych sędziów

To pytanie, w mojej ocenie, jest tak zadane pośrednio odnośnie rozwiązań systemowych w naszym kraju dotyczących Sądu Najwyższego, a zadane niejako w obronie konkretnych sędziów – mówił Maciej Mitera w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

1 tydz. temu

Paruch: Przewiduję, że TSUE ws. pytań prejudycjalnych wypowie się tak jak w kwestii węgierskiej w kontekście emerytury sędziów

Jest to pewien spór o to na ile Sąd Najwyższy mógł w ogóle zwrócić się z tą kwestią ustrojową [do TSUE]. W wielu przypadkach można przewidzieć orzeczenie tego trybunału. Bym się zdziwił, gdyby było ono inne. Przewiduję opowiedzenie się tak jak było w kwestii węgierskiej w kontekście emerytury sędziów. Zdziwiłbym się, gdyby było inne orzeczenie” – mówił w „Faktach po Faktach” w TVN24 prof. Waldemar Paruch.

Przytaczany wyrok TSUE z 2012 roku stwierdzał, że radykalne obniżenie wieku emerytalnego sędziów stanowi nieuzasadnioną dyskryminację ze względu na wiek.

1 tydz. temu

PMM: Jestem przekonany, że w najbliższych paru tygodniach ustalimy minimalne wynagrodzenie

Jestem przekonany, że w najbliższych paru tygodniach ustalimy minimalne wynagrodzenie. Bardzo głęboko wierzę w to, że to, co staramy się wypracować, jest najlepszym modelem dla Polski – w zakresie płacy minimalnej, w zakresie wynagrodzeń, wynagrodzeń również w sferze budżetowej, ale również w wielu innych obszarach” – wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego po spotkaniu z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przytacza portal Interia.

Pokazujemy, że to, co mówimy, to robimy, że w ślad za naszymi słowami idą czyny. Powiedzieliśmy „500 plus” i poprzez uszczelnienie podatków nasza polityka społeczna służy społeczeństwu; powiedzieliśmy „minimalne stawki godzinowe” i mamy minimalne stawki godzinowe i uzgodnimy – jestem o tym przekonany – również w najbliższych paru tygodniach minimalne wynagrodzenie” – dodawał.

Rząd zapowiedział, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku będzie wynosić 2200 złotych. Z taką propozycją nie zgadzają się związki zawodowe. „Solidarność” domaga się co najmniej 2278,50, a OPZZ 2383 złotych.

1 tydz. temu

Mitera: Tu nie można mówić o anarchii

Czy jest niebezpieczeństwa? Niebezpieczeństwa nie ma. Tu nie można mówić o anarchii. Natomiast SN wystosował pytania prejudycjalne. Umówmy się, ma prawo, jak każdy sąd w tym kraju, sąd administracyjny, powszechny, nawet ja jako sędzia ale orzekając jako sąd, mógłbym również zadać pytanie prejudycjalne. Natomiast SN, powiedziałbym, użył – to taka metafora – przycisku atomowego w postaci powołania się na możliwości, które dają traktaty europejskie jako części zawieszenia tych rozstrzygnięć. Jest to o tyle, bardzo bym powiedział, już atomowe urządzenie, przycisk, nie wiem jak to nazwać, ale niesamowita władza sędziów. Niesamowita – mówił Maciej Mitera w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

1 tydz. temu

Kaleta: Czekam na prawnika, który poda mi przepis rangi ustawowej lub konstytucyjnej, wskazującej na to, że SN ma prawo wstrzymywać obowiązywanie przepisów

Czekam na prawnika, który poda mi przepis rangi ustawowej lub konstytucyjnej, wskazującej na to, że Sąd Najwyższy ma prawo wstrzymywać obowiązywanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w Polsce” – mówił w TVN24 Sebastian Kaleta.

1 tydz. temu

Mitera: Jeżeli niektórzy twierdzą, że KRS powinna zaprzestać weryfikacji osób, które aspirują do SN, to pytam: dlaczego? Nas to orzeczenie nie dotyczy

My nie jesteśmy adresatem tego orzeczenia [SN]. Jeżeli niektórzy twierdzą, że KRS powinna zaprzestać naboru, konkursu, weryfikacji osób, które aspirują do SN, to pytam się: dlaczego? W naszej ocenie, KRS, nas to orzeczenie nie dotyczy – mówił Maciej Mitera w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Gościu Wiadomości” TVP Info. Jak dodał:

„My jako organ procedowaliśmy wnioski sędziów, którzy ubiegali się o tzw. przedłużenie orzekania, podjęliśmy stosowną uchwałę i przesłaliśmy, konkretnie pan przewodniczący, przesłał do prezydenta. Nasza rola jako organu opiniującego została zakończona w tym procesie. My zakończyliśmy procedowanie, dokumenty zostały przesłane do prezydenta. Proszę mi powiedzieć, dlaczego my mamy zaprzestać tego procesu naboru czy wyłonienia osób na wakaty, które istnieją? Zgadzam się, że to orzeczenie pośrednio dotyczy osób, które ubiegały się o dalsze przedłużanie. My już podjęliśmy uchwałę, natomiast proces naboru dotyczy całkiem innej kwestii”

1 tydz. temu

Kaleta: Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, kiedy Sąd Najwyższy wydaje orzeczenia bez jasnych podstaw prawnych

Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, kiedy Sąd Najwyższy wydaje orzeczenia bez jasnych podstaw prawnych, które pozwalałyby na takie działanie. Jeśli mowa o samym charakterze zabezpieczenia, które zastosował SN, nie ma takiej instytucji jak wstrzymywanie obowiązywania powszechnie obowiązującego prawa. Prawo obowiązuje takie, jakie jest ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Nawet Trybunał Konstytucyjny w toku swojego postępowania nie może wstrzymywać obowiązywania ustaw, które są do TK zaskarżone. Tylko TK w swoim końcowym orzeczeniu może usuwać przepisy z systemu prawnego, i to się dzieje poprzez publikację wyroku w Dzienniku Ustaw” – mówił w „Faktach po Faktach” w TVN24 Sebastian Kaleta.

1 tydz. temu

Trzaskowski: Zapowiadam twarde egzekwowanie elastycznych czynszów dla miejsc, które pozytywnie wpływają na zmianę charakteru Warszawy

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy odnosi się do sytuacji dot. Państwo Miasto.

1 tydz. temu

Sędzia Szulc: Jeżeli słyszę, że organy państwa nie będą się stosować, no to mnie troszkę mrozi

Sąd działa legalnie i każdy organ państwowy ma obowiązek zastosować się do orzeczenia sądu. Każdy. W związku z czym argumenty, które ja słyszę – że to jest orzeczenie nieistniejące na przykład – to jest jakieś pomylenie pojęć. Orzeczenie nieistniejące to jest takie orzeczenie, które nie znajduje odzwierciedlenia w sentencji. Czyli w tym, co jest napisane w postanowieniu – stwierdziła sędzia SN Maria Szulc w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz na Wyborcza.pl. Jak dodała:

„No dokładnie tak [władza myli nawet pojęcia prawne]. Ale to już nie tylko to. Rozumiem, że zwłaszcza mówi to nie prawnik, a usłyszał takie pojęcie, to je stosuje bez szczególnego zrozumienia. Natomiast jeżeli słyszę, że organy państwa nie będą się stosować, no to mnie troszkę mrozi. Dlatego, że właśnie organy państwa powinny dawać przykład w respektowaniu orzeczeń sądu”

1 tydz. temu

Sędzia Szulc: Tu nie została zawieszona ustawa, tu zostało wstrzymane stosowania trzech przepisów. To zupełnie co innego

Ale to nie jest zawieszenie ustawy. O zawieszeniu ustawy mówimy, gdy jest zawieszana w całości. Tu nie została zawieszona ustawa, tu zostało wstrzymane stosowania trzech przepisów. To jest zupełnie co innego. Tak, jak polski sąd ma prawo powiedzieć, że polski przepis jest sprzeczny z bezpośrednio stosowanym przepisem prawa unijnego, tak również będzie mógł powiedzieć, że stosuje środek zabezpieczający. Co do przepisu, nie co do ustawy. Nie wyobrażam sobie, żeby można było zawiesić stosowanie całej ustawy – stwierdziła sędzia SN Maria Szulc w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz na Wyborcza.pl, pytana czy teraz będzie tak, że każdy sąd będzie mógł zawiesić ustawę.

1 tydz. temu

Glusman występuje w obronie Państwamiasta

Kandydatka ruchów miejskich na prezydenta Warszawy, Justyna Glusman, stanęła w obronie stołecznej kawiarnii Państwomiasto.

Z jednej strony miasto powinno wspierać wartościowe inicjatywy społeczne i kulturalne, stosując preferencje czynszowe, z drugiej, tworzyć przyjazne warunki dla prowadzenia biznesu. Priorytetem powinno być zagospodarowanie miejskich lokali i takie zarządzanie, aby prowadzona w nich działalność sprzyjała tworzeniu pełnych życia miejskich ulic” – mówiła Glusman.

Kandydatka proponuje też wprowadzenie najmu na czas określony, ale z dłuższym okresem wypowiedzenia oraz jawne, ogólnodostępne kryteria wprowadzania podwyżek dla wszystkich lokali miejskich.

1 tydz. temu

Mucha pytany, czy prezydent wstrzyma nabór do SN: Nie ma żadnych przesłanek, żebyśmy mogli powiedzieć, że to, co jest powszechnie obowiązującym prawem, miałoby nie być stosowane

Mamy procedurę określoną ustawą. Są przepisy, które stanowią jednoznacznie. Jesteśmy w systemie, który wiąże prezydenta RP konstytucja, ustawy. Ustawy tak samo wiążą sędziów. Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku. Sąd Najwyższy nie ma żadnych kompetencji do ingerencji władczej w zakres stosowania przepisów ustawy. Nie ma żadnych przesłanek, żebyśmy mogli powiedzieć, że to, co jest powszechnie obowiązującym prawem, miałoby nie być stosowane” – mówił w „Wywiadzie politycznym” w TOK FM minister Paweł Mucha, pytany, czy prezydent wstrzyma nabór na wakaty w Sądzie Najwyższym.

1 tydz. temu

Mucha: Nie sposób przyjąć, że SN zawiesił stosowanie ustawy. Nie ma takiego trybu w polskiej konstytucji

Nie ma takiej instytucji jak zawieszenie stosowania ustawy. Nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej. To postanowienie jest pozbawione podstawy prawnej” – mówił w „Wywiadzie politycznym” w TOK FM prezydencki minister Paweł Mucha.

Nigdy w historii taka aktywność Sądu Najwyższego nie miała miejsca. Nie sposób przyjąć, że SN zawiesił stosowanie ustawy. Nie ma takiego trybu w polskiej konstytucji. Nie ma takiego trybu w polskim ustawodawstwie” – dodawał. 

1 tydz. temu

Kolejny dzień akcji Jakiego #100imypodblokiem. Dziś spotkania w stołecznych Włochach

W warszawskich Włochach rozpoczęły się kolejne spotkania kandydata na prezydenta Warszawy, Patryk Jakiego, z mieszkańcami. Przed rozpoczęciem objazdu dzielnicy, Jaki był pytany przez mieszkańców między innymi o sprawy lokalowe. „Będziemy się starali zmienić politykę mieszkaniową” – deklarował kandydat Zjednoczonej Prawicy w odpowiedzi na pytanie jednej z mieszkanek. W sumie Jaki w samych Włochach ma odbyć 6 spotkań.

1 tydz. temu

Skurkiewicz: SN nie może wchodzić w rolę władzy ustawodawczej. To jest anarchizowanie życia publicznego. Najwyższa pora skończyć z najwyższą kastą 

Sąd Najwyższy nie może wchodzić w rolę władzy ustawodawczej. To jest anarchizowanie życia publicznego, politycznego. Wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, zmian. Dla wielu te zmiany są bardzo bolesne i bardzo dotkliwe, ale to jest obszar, który po 1989 roku w żaden sposób nie został wzruszony, zmieniony, zreformowany. Najwyższa pora skończyć z najwyższą kastą w naszym kraju” – mówił wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

1 tydz. temu

WKK o nowych ekspertyzach dot. ordynacji do PE: Próg dalej jest bardzo wysoki

Dzisiaj pojawiły się nowe analizy dot. progu nadziei, czyli progu, który przy dobrych warunkach dla średniej wielkości formacji może dać mandaty wyborcza, ale ten próg dalej jest bardzo wysoki, bo on jest ponad 8%, więc nie ma nic wspólnego z ustawowym progiem wyborczym, który w wyborach i tak jest już na wysokim poziomie, czyli 5%. Prezydent Duda powinien jak najszybciej zawetować tę ustawę. Jesteśmy gotowi do rozmowy nt. nowej ordynacji. Zgłaszaliśmy poprawki, żeby Polska była jednym okręgiem. Gdyby prezydent zdecydował się na przedstawienie takiego projektu, oczywiście go poprzemy, bo można dyskutować o ordynacji, zmieniać ordynację, ale trzeba robić to mądrze i z głową, a nie tylko po to, żeby ustawiać warunki gry dla siebie – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu w Sejmie, odnosząc się do dzisiejszej publikacji 300POLITYKI.

1 tydz. temu

„Zbójecka i złodziejska ordynacja do PE, która kradnie wybory Polakom”. WKK apeluje do PAD o weto

W ubiegłym tygodniu podpisałem list zainicjowany przez Klub Jagielloński do prezydenta Dudy. Podpisały się również inne ugrupowania, Kukiz 15, Prawica Rzeczpospolitej, Partia Razem. Różne środowiska podpisały się pod wspólnym apelem, wnioskiem do prezydenta, żeby zawetował złodziejską, złą, zbójecką ordynację wyborczą, która chce ukraść wybory Polakom, wybory do PE, która podnosi próg wyborczy do niebotycznej wartości, jaką jest próg na poziomie w niektórych okręgach ponad 20%, ten realny, który daje możliwość zdobycia mandatu. Sprawia to, że wiele głosów naszych rodaków, miliony głosów mogą być zmarnowane, że ogranicza się wybór Polakom. Nie ma prawdziwego, wszechstronnego wyboru, tylko jest ograniczenie de facto do dwóch partii czy dwóch bloków wyborczych. My oczywiście nie zagramy w scenariuszu PiS-u. Ich marzenia o tym, żeby pozbyć się głosu ludowców z PE się nie spełni, niezależnie jaką decyzję podejmie prezydent – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu w Sejmie. Jak dodał:

„Prezydent po tych 3 latach powinien podjąć dobrą decyzję. Chcemy jeszcze raz powtórzyć, w imieniu PSL, ale rownież tych wszystkich środowisk, które nie zgadzają się z zaproponowaną i przyjętą przez PiS ordynacją, zwrócić się do prezydenta o zawetowanie ustawy wprowadzającej nową ordynację, zbójecką, złodziejską ordynację do PE, która kradnie wybory Polakom. Nie zgadzamy się, żeby miliony głosów rodaków było zniszczonych, zmielonych, niebranych pod uwagę. Argumentem przemawiającym za zawetowaniem tej ustawy jest zaburzenie zasady proporcjonalności, która jest wpisana w wybory do PE, a w tym wypadku nie jest realizowana”

1 tydz. temu

Budka: Żądamy od Brudzińskiego wyjaśnienia bulwersujących zdarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dni

Dzisiaj wspólnie z posłem Halickim wystosowaliśmy żądania do ministra Brudzińskiego pilnego wyjaśnienia tych bulwersujących zdarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dni. Wszyscy widzimy, w jaki sposób ta władza podchodzi do obywateli, do osób, które biorą udział w pokojowych protestach czy też organizują swego rodzaju happeningi. Policja, która wchodzi and ranem do domu 67 latka czy osoby, które są inwigilowane dlatego, że spotykają się ze sławnym muzykiem, biorą udział w manifestacjach pokojowych – to nie dzieje się przez przypadek. Żądamy od ministra Brudzińskiego pilnego wyjaśnienia przede wszystkim kwestii związanych z tym, czy działania wobec tych osób miały charakter zorganizowany, czy był tutaj jego bezpośredni nadzór, ale również wyjaśnienia, czy adekwatne były podejmowane działania przez policję wobec 67-letniego obywatela, który ozdobił pomnik koszulką z napisem Konstytucja i wreszcie ostatnia, bardzo istotna kwestia, czy na te działania było zlecenie prokuratury, czy też po dokonaniu tych działań operacyjnych prokuratura wydała zezwolenia następcze – stwierdził Borys Budka na briefingu w Sejmie.

1 tydz. temu

Śpiewak: Złożymy wniosek do HGW o wycofanie się z zamknięcia Państwamiasta

Dzisiaj zrobiliśmy konferencję przeciwko działaniom ratusza zmierzającym do zamknięcia Panstwomiasto. Złożymy tez…

Publiée par Jan Śpiewak sur Mardi 7 août 2018

1 tydz. temu

Łapiński o 3 latach PAD: Udało się spełnić znaczną część obietnic wyborczych. W wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym prezydent jest bardzo aktywny

Udało się spełnić znaczną część obietnic wyborczych pana prezydenta, z kluczowymi jak obniżenie wieku emerytalnego, jak wprowadzenie programu 500+. Jak dzisiaj podsumowujemy trzy lata, to oprócz areny wewnętrznej, krajowej dużo można mówić o aktywności prezydenta na arenie międzynarodowej. Zdarzył się szczyt NATO w Warszawie, mieliśmy szczyt Trójmorza w Warszawie z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Polska stała się na dwa lata niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym pan prezydent jest bardzo aktywny” – mówił w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w wPolsce.pl minister Krzysztof Łapiński.

1 tydz. temu

Wojciechowicz proponuje Jakiemu i Trzaskowskiemu debatę nt. zagospodarowania przestrzennego

Dzisiaj chcemy mówić o tzw. lex developer, czyli ustawie, która została podpisana przez prezydenta Dudę kilka dni temu. Jest to rozwiązanie prawne bardzo niebezpieczne dla polskich gmin, ponieważ zakłada możliwość praktycznie dewastacji przestrzeni publicznych w miastach i gminach. Tym bardziej że ustawa ta dopuszcza możliwość lokowania różnego rodzaju inwestycji, ale chodzi tu o inwestycje mieszkaniowe na terenach, gdzie plany przewidują zupełnie inne funkcje. To rozwiązanie, które – można powiedzieć – odbiera w jakimś sensie kompetencje i władztwo planistyczne samorządom, a jednocześnie może doprowadzić do tego, że inwestycje te będą powstawały zupełnie bez ładu i składu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, z pominięciem woli mieszkańców. Można powiedzieć, że to taki troszkę podobny pomysł, jak kiedyś był Gomułki o budowie ciemnych kuchni albo Gierka o budowie bloku z wielkiej płyty. Myślę, że lex developer może spowodować takie same skutki i też na przyszłość być praktycznie takim nieodwracalnym elementem psucia polskiej przestrzeni publicznej – stwierdził Jacek Wojciechowicz na briefingu. Jak dodał:

„Druga propozycja, może nie rządowa, Rafała Trzaskowskiego, który z kolei chce zablokować rozwój prawie połowy Warszawy, poprzez uruchomienie nowego studium, o którym uruchomieniu decyzję podjąłem dwa lata temu i ono będzie robione, ale zapowiedział, że nie będą tam wydawane żadne decyzje, gdzie nie ma planów. To też jest niebezpieczna sytuacja, w której 40% Warszawy będzie pozbawionych możliwości rozwojowych, a tym samym Warszawa będzie pozbawiona dodatkowych wpływów do budżetu miasta. Ponieważ te sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym są niezwykle ważne, zapraszam i proponuję obu kandydatom, kandydatowi PiS-u i kandydatowi Platformy rozmowę, debatę nt. zagospodarowania przestrzennego. Po to żebyśmy dla Warszawy, ale też i w przypadku programu rządowego dla całej Polski potrafili wypracować jakiś rozsądny kompromis”

1 tydz. temu

Terlecki o poszerzeniu 500+: Program działa świetnie, a o nowych planach wsparcia rodzin będziemy myśleć w zależności od stanu finansów