Brudziński: To nie policja rozwiązała Marsz Powstania Warszawskiego, tylko rozwiązali go urzędnicy podlegli HGW. Uważam tę decyzję za wręcz aberracyjną

2 tyg temu

Brudziński: To nie policja rozwiązała Marsz Powstania Warszawskiego, tylko rozwiązali go urzędnicy podlegli HGW. Uważam tę decyzję za wręcz aberracyjną

To nie policja rozwiązała ten marsz [Powstania Warszawskiego], tylko rozwiązali go urzędnicy podlegli prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. Tak, jak już mówiłem o tym wielokrotnie, pisałem o tym również na portalach społecznościowych, uważam tę decyzję za decyzję wręcz aberracyjną – mówił Joachim Brudziński w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

2 tyg temu

Brudziński: Decyzja sędziów jest decyzją mającą na celu rozpaczliwą obronę własnych stanowisk

Oczywistym jest dla każdego, kto śledzi całą tę dyskusję, że decyzja sędziów jest decyzją mającą na celu rozpaczliwą obronę własnych stanowisk i własnego stanowiska, a nie obroną prawa czy też tym bardziej Konstytucji – mówił Joachim Brudziński w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

2 tyg temu

Brudziński: Sędziowie, którzy uczestniczyli w podejmowaniu tej kuriozalnej decyzji o zawieszeniu przepisów ustawy, jakby interweniowali we własnej sprawie

Dla mnie jako laika, bo nie jestem prawnikiem, konstytucjonalistą, najbardziej przemawia ten argument, który skierował do nas wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, przywołując elementarny zdrowy rozsądek. Sędziowie, którzy uczestniczyli w podejmowaniu tej kuriozalnej decyzji o zawieszeniu przepisów ustawy, jakby interweniowali we własnej sprawie, rozpatrując sprawę obywateli w zupełnym odniesieniu. Więc za chwilę rzeczywiście, jak mówi minister Warchoł, możemy spodziewać się zawieszenia przepisów Kodeksu karnego, jeżeli jakiemuś sędziemu nie będzie się podobał jakiś zapis. Któryś z sędziów może za chwilę wnioskować o zawieszenie przepisów Kodeksu ruchu drogowego. To, co mówię, wydaje się absurdalne, ale czyż nie jest absurdalne zawieszenie przepisów ustawy w odniesieniu do siebie samych? – mówił Joachim Brudziński w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

2 tyg temu

Piebiak: Punkt postanowienia, który dotyczy zawieszenia obowiązywania niektórych przepisów ustawy o SN, to pozór, eksces

Jeżeli chodzi o ten punkt postanowienia, który dotyczy zawieszenia obowiązywania niektórych przepisów ustawy o SN, jest to pozór, jest to eksces. Problemem jest to, że nie ma trybu, tak jest w bardzo wielu przypadkach, kiedy trwał spór o TK też był problem, żeby w wypadku różnych opinii różnych gremiów prawniczych czy urzędów centralnych, żeby ktoś stwierdził, że jest tak albo jest inaczej. Do dzisiaj w związku z tym niektórzy twierdzą, że są sędziowie-dublerzy, a niektórzy wiedzą, że jest inaczej. Być może nasza konstytucja jest na tyle niedoskonała, że nie przewiduje trybu stwierdzania autorytatywnego, czyli wiążącego dla wszystkich oczywistych ekscesów judykacyjnych” – mówił w TVN24 wiceminister Łukasz Piebiak.

2 tyg temu

Piebiak o postanowieniu SN: Nie można respektować czegoś, co jest działaniem bezprawnym

Każda władza respektuje te orzeczenia, które są wydane zgodnie z prawem. Jeżeli mamy do czynienia z czymś, co jest pozorem uzasadnienia… Nie można respektować czegoś, co jest działaniem bezprawnym. To [orzeczenie SN] jest działaniem bezprawnym. Trudno nawet powiedzieć, kto jest adresatem tego postanowienia” – mówił w „Faktach po Faktach” w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. 

2 tyg temu

KPRP startuje z nowym profilem na Twitterze i pokazuje, jak PAD zaprosił turystów na herbatę

Na Twitterze pojawiło się konto „W Pałacu Prezydenckim”, czyli mniej oficjalny profil Kancelarii Prezydenta, gdzie będzie pokazywane życie kancelarii „od kuchni” – dosłownie i w przenośni. Pierwszy, opublikowany właśnie filmik pokazuje wizytę turystów, których prezydent Andrzej Duda zaprosił na herbatę.

2 tyg temu

PAD podpisał ustawę antydopalaczową

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę antydopalaczową, czyli nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dzięki czemu dopalacze będą traktowane jak narkotyki.

2 tyg temu

KPRP publikuje stanowisko ws. postanowienia Sądu Najwyższego

Kancelaria Prezydenta opublikowała na swojej stronie stanowisko ws. postanowienia Sądu Najwyższego o skierowaniu pytań do TSUE i zawieszeniu obowiązywania przepisów dot. przechodzenia sędziów w stan spoczynku.

Nieadekwatność zabezpieczenia przewidzianego w procedurze cywilnej dla omawianego zagadnienia jest szczególnie widoczna, kiedy weźmie się pod uwagę procedurę karną. Gdyby bowiem podobne wątpliwości zrodziły się w postępowaniu toczącym się w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, a odpowiedni skład zdecydowałby się na wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym, Sąd Najwyższy nie dysponowałby instrumentem, który mógłby interpretować jako umożliwiający zawieszenie stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dowodzi to tego, że w systemie prawa nie przewidziano środka, który dawałby Sądowi Najwyższemu stosowne uprawnienie” – napisano w stanowisku.

2 tyg temu

Trzaskowski: 1 sierpnia byliśmy świadkami rażących incydentów na ulicach Warszawy. Nie ma odcieni szarości. Albo ktoś to potępia, tak jak my, albo daje na to przyzwolenie

1 sierpnia byliśmy świadkami rażących incydentów na ulicach Warszawy. Marsz ONR-u, znowu hasła faszystowskie, znowu nawoływanie do nienawiści. Chciałem jasno powiedzieć, że w Warszawie, mieści dwóch powstań – Powstania Warszawskiego i w Getcie Warszawskim, nie ma miejsca na faszyzm i na rasizm, nie ma miejsca na tolerowanie tego typu wybryków. Nie ma żadnych odcieni szarości. Albo ktoś to potępia, tak jak my, albo ktoś daje na takie zachowania przyzwolenie” – mówił na konferencji prasowej kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowskiego.

W Warszawie powstanie taka komórka, która będzie się sprzeciwiać, dokumentować i walczyć z wszystkimi przejawami rasizmu i faszyzmu, i będzie je piętnować zarówno przez edukację, jak i poprzez kroki prawne” – dodawał.

2 tyg temu

Mucha: Nie mamy w Polsce ustroju arystokracji sędziowskiej

RP, jak stanowi artykuł 2, jest demokratycznym państwem prawa, nie jest to jakaś sytuacja rządów arystokracji sędziowskiej. Nie mamy tego rodzaju ustroju, który polega na tym, że arystokracja sędziowska rozstrzyga o sprawach kluczowych dla funkcjonowania RP. Jesteśmy państwem demokratycznym, działającym zgodnie z przepisami Konstytucji i ustawy – stwierdził Paweł Mucha na briefingu przed Pałacem Prezydenckim.

2 tyg temu

Mucha: Jestem zaszokowany treścią postanowienia SN, co do tego punktu. Uważam, że to działanie w celu obejścia prawa, ale nieskuteczne

Nie ma w polskim systemie prawnym tego rodzaju rozwiązania, które mogłoby powiedzieć, że ktoś może postawić się nad Konstytucją. Nie ma takiego przepisu, który stanowi o tym, że jakikolwiek organ może innym organom wskazać, że zawiesza się stosowanie przepisów ustawy, które zostały przyjęte zgodnie z regulaminami izb, z polską Konstytucją. Jestem zaszokowany treścią tego postanowienia SN, co do tego punktu. Uważam, że to działanie w celu obejścia prawa, natomiast to działanie w celu obejścia prawa bardzo nieskuteczne – stwierdził Paweł Mucha na briefingu przed Pałacem Prezydenckim.

2 tyg temu

Łapiński: W tej chwili nie ma jeszcze decyzji prezydenta ws. ordynacji do PE. Docierają różne apele, głosy – wszystkie są dogłębnie analizowane

Ordynacja wyborcza [do PE] wpłynęła tydzień temu do pana prezydenta. Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. W tej chwili ta ustawa jest analizowana. Docierają do pana prezydenta różne apele różnych środowisk, głosy, różne są analizy dotyczące tej ustawy. Wszystkie te analizy, wszystkie te głosy i przez pana prezydenta, i przez prawników prezydenckich są dogłębnie analizowane, ale decyzji w tej chwili jeszcze nie ma” – mówił na konferencji prasowej rzecznik prezydenta, minister Krzysztof Łapiński.

2 tyg temu

Mucha: Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy

Nie może kodeks postępowania cywilnego i ten tryb zabezpieczenia, który jest wskazywany być podstawą do forsowania nieistniejącej w polskim systemie prawnym instytucji rzekomego zawieszenia stosowania przepisów ustawy. Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy, a powołane w treści postanowienia SN, w wypowiedziach przedstawicieli SN i także w komunikatach prasowych przepisy nie dają tego rodzaju podstawy, żebyśmy mogli mówić w ogóle o jakimkolwiek zawieszeniu stosowania przepisów – stwierdził Paweł Mucha na briefingu przed Pałacem Prezydenckim.

2 tyg temu

Mucha: Postanowienie SN jest działaniem podejmowanym w celu obejścia prawa

Postanowienie [SN] zostało wydane w punkcie trzecim bez podstawy prawnej i które nie odpowiada polskiemu prawu i które w moim przekonaniu, także jeżeli chodzi o komunikaty SN jest działaniem podejmowanym w celu obejścia prawa, ale bez podawania i wskazania podstawy prawnej, która w polskim systemie prawnym nie występuje – stwierdził Paweł Mucha na briefingu przed Pałacem Prezydenckim.

2 tyg temu

Gersdorf: Byłam bardzo zdziwiona, że prezes TK ocenia wyroki SN tak bardzo powierzchownie

Byłam bardzo zdziwiona, że prezes TK ocenia wyroki SN tak bardzo powierzchownie. Myślę, że ten wyrok na pewno jest bardzo dobrze uzasadniony. Nie brałam w tym udziału, więc nie jestem tak dokładnie zorientowana i na pewno ma głębokie podstawy prawne. Tak że wydaje mi się, że sędzia Przyłębska, jeżeli chciałaby komentować ten wyrok, to należałoby napisać naukową glossę – stwierdziła Małgorzata Gersdorf w rozmowie z TVN24.

2 tyg temu

Laskowski: SN nie zawiesił działania ustawy, a jedynie orzekł o zawieszeniu stosowania paru precyzyjnie oznaczonych przepisów tej ustawy

Sąd Najwyższy nie zawiesił działania ustawy, a jedynie orzekł o zawieszeniu stosowania paru precyzyjnie oznaczonych przepisów tej ustawy. Zastosowany środek zabezpieczenia ma więc wąski zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, albowiem oddziaływuje w odniesieniu do kilkunastoosobowego grona sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat – napisał rzecznik prasowy SN Michał Laskowski w komunikacie.

„Racja stosowania art. 111 § 1 i § 1a, art. 37 oraz art. 39 ustawy o SN zależy ściśle od sposobu rozumienia prawa unijnego oraz od tego, czy te przepisy nie pozostają w kolizji właśnie ze standardami wypracowanymi w prawie unijnym. Dlatego podstawą tego zawieszenia nie są wyłącznie, a nawet nie przede wszystkim, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, ale również przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 267 akapit 3) i Traktatu o Unii Europejskiej (art. 4 ust. 3). W konsekwencji, trzeba zauważyć, że decyzja o zawieszeniu stosowania przepisów dotyczy nie merytorycznego rozpoznania sprawy, w której zadano pytanie, a kwestii wstępnych opisanych w tych pytaniach, a więc materii, w której orzekać ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja ta zmierza do zapewnienia efektywności przyszłego wyroku Trybunału”

2 tyg temu

Laskowski: Powinno być tak, że do końca procedury są to pełnoprawni sędziowie SN

Powinno być tak, że do końca tej procedury, do rozstrzygnięcia są to zupełnie pełnoprawni sędziowie SN – mówił Michał Laskowski w rozmowie z dziennikarzami. Jak podkreślił, będą traktowani tak samo, jak inni sędziowie.

2 tyg temu

Jaki: Wisła w perspektywie lat może się zmienić nie do poznania. Sprawić, że gospodarka Warszawy zyska pozytywnego kopa

Dzisiaj pierwsza dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. Mianowicie udrożnienie Kanału Żerańskiego spowoduje, że mieszkańcy Warszawy, którzy chcą korzystać z Wisły, będą mogli się w sposób łatwiejszy dostać na jezioro zegrzyńskie i odpoczywać spokojnie, tak, jak im się to dawno należało. Ale druga deklaracja, że to tylko element, etap w planie, który pozwoli na to, żeby przywrócić możliwość żeglowania mieszkańcom Warszawy na jeziora mazurskie, trak jak to było wiele lat temu. Kiedyś to było naturalne, a dzisiaj, wiele lat zaniedbań sprawiło, że mamy sytuację taką, że trzeba to wszystko podnosić od samego początku. Ale to nie wszystko. Pan minister o tym wspominał, Ministerstwo Gospodarki Morskiej zleciło studiom wykonalności, które ma na celu przywrócenie żeglowności Wisły, która spowoduje z kolei, że Warszawa w perspektywie może odzyskać swoje znaczenie również jako szlak turystyczny gospodarczy, a wtedy, siłą rzeczy, rekreacyjny i turystyczny. Dlatego Wisła w perspektywie lat może się zmienić nie do poznania, może zyskać nowe funkcje, sprawić, że gospodarka Warszawy zyska takiego pozytywnego kopa. Nie tylko z punktu widzenia gospodarczo-przemysłowego, ale przede wszystkim rekreacyjnego i turystycznego – stwierdził Patryk Jaki na wspólnej konferencji z Markiem Gróbarczykiem.

2 tyg temu

Lubnauer: Wybory w 2018 roku to będzie pierwszy krok do zmieniania rzeczywistości. Nie należy się spodziewać na razie cudów. Trudno powiedzieć, jaki będzie wynik

Wybory w 2018 roku to będzie pierwszy krok do zmieniania rzeczywistości. Nie należy się spodziewać na razie cudów, bo to jest pierwszy krok, w którym każdy samorząd będzie redutą, każde miasto, każdy sejmik, o który będziemy walczyć o to, żeby nie wszedł w ręce PiS-u. PiS infekuje samorządy, nie ceni samorządności, jest centralistyczną władzą. To, co robi w kraju, to pogrążanie kraju w konflikcie, podziałach społecznych. Takie doły są bardzo niszczące dla samorządu, bo tam powinno się wspólnie organizować rzeczywistość” – mówiła w programie „Tłit” WP szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer.

PiS jest w tym samym momencie co koalicja PO-PSL po trzech latach rządów, jest na fali. Jest w momencie, w którym już pewne obietnice zrealizowali, a jeszcze społeczeństwo się nimi nie zmęczyło. Teoretycznie powinni powtórzyć tamten sukces. Jestem przekonana, że nie przejmą większości sejmików. Trudno powiedzieć [jaki będzie wynik]. Jestem przekonana, że wygramy wybory samorządowe w większości miast wojewódzkich, bardzo wiele sejmików będzie w dalszym ciągu rządzona przez opozycję. Za dużo jest niewiadomych” – dodawała, pytana o wynik wyborów samorządowych.

2 tyg temu

“Nazwisko to pan sobie wygoogluje” – mówi dziennikarz TVP do Trzaskowskiego na nagraniu

Nagranie opublikował na Facebooku Cezary Tomczyk.

2 tyg temu

Lubnauer: PiS próbowało przechytrzyć Komisję Europejską i TSUE. Wszystko, co w tej chwili robi PiS, jest zamachem stanu

PiS próbowało przechytrzyć Komisję Europejską i TSUE. Próbował zrobić wszystko, żeby postawić przed faktem dokonanym TSUE. Podobnie zrobili Węgrzy, Victor Orban. W tej chwili to, co zrobił SN, to jest zatrzymanie tych procesów, które potem będą nieodwracalne” – mówiła w programie „Tłit” WP przewodnicząca Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer. 

Zamachem stanu jest wszystko to, co robi w tej chwili PiS. Robi to bardzo konsekwentnie. PiS pozbawiło nas już Trybunału Konstytucyjnego. On w tej chwili nic nie robi, nikt nie zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego, bo nikt nie wierzy w sprawiedliwe orzeczenia. On służy drukowanie wyroków, zgodnie z tym, co sobie życzy PiS. Pani Przyłębska stała się rzecznikiem prasowym PiS” – dodawała.

2 tyg temu

Lubnauer: Gratuluję Sądowi Najwyższemu odwagi i mądrości. To obrona demokracji

Gratuluję Sądowi Najwyższemu odwagi i mądrości. To było zachowanie odważne i mądre. Nawet napisałam tweeta, że demokracja nie umiera w ciemności, umiera, kiedy brakuje odwagi, żeby jej bronić. Rzeczywiście, to z czym mieliśmy do czynienia w przypadku SN to obrona demokracji” – mówiła w programie „Tłit” WP przewodnicząca Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer.

2 tyg temu

Jaki: Jeżeli uznamy, że SN może tak postępować, to po co nam wybory, parlament, ludzie, którzy głosują? Ustanówmy monarchię i prezes Gersdorf będzie wskazywać przywódców Polski

Jeżeli uznamy, że Sąd Najwyższy może w taki sposób postępować, to w ogóle trzeba się zastanowić, po co nam jakieś wybory, jakiś parlament, Sejm, Senat, jacyś ludzie, którzy głosują. Jest Sąd Najwyższy. Ustanówmy monarchię i pani prezes Gersdorf będzie wskazywać, kto jest kolejnym przywódcą Polski. Po co nam fasada demokracji? Nie można się na to zgodzić. Trójpodział władzy polega na tym, że trzy władze wzajemnie się kontrolują. Jeżeli SN uznaje, że przyjmuje teraz uprawnienia władzy ustawodawczej, a przez to również wykonawczej, to znaczy, że te dwie władze są niepotrzebne. Te władze mają jedną zaletę: są wybierane przez ludzi. Sądy nie są wybierane przez obywateli. To oznacza upokorzenie, uprzedmiotowienie wyborów i mieszkańców naszego państwa, którzy chodzą i wybierają różne opcje. Sędziowie sobie przypisują kompetencje, których nie mają. To jest tylko grupa sędziów, która walczy o nic innego, tylko o swoje stanowiska” – mówił na konferencji prasowej Patryk Jaki. 

2 tyg temu

Jaki zapowiada akcję 100 spotkań na warszawskich osiedlach: Chcemy rozmawiać blisko mieszkańców, wszędzie tam, gdzie są ich problemy

My mamy silne przekonanie, że Warszawa jest jedna. Składa się nie tylko z wielkich biurowców, nie tylko z wielkich korporacji, ale składa się z takich miejsc jak Bródno, gdzie mieszkają dziesiątki tysięcy warszawiaków. Chcemy powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby zmienić przyzwyczajenia warszawskiej władzy, aby nie było tak, że głównymi, jedynymi, najważniejszymi klientami w magistracie jest mafia reprywatyzacyjna, deweloperzy, grupy interesów. Warszawa musi być dla wszystkich mieszkańców, dlatego dzisiaj ogłaszam start akcji „Stoimy pod blokiem”. Mamy zamiar od poniedziałku odwiedzić 100 osiedli i blokowisk, dlatego że chcemy rozmawiać blisko mieszkańców, wszędzie tam, gdzie są ich problemy. Będziemy w różnych miejscach, będziemy poruszali się w różny sposób. Będziemy chcieli docierać do osób, które nigdy nie głosowały” – mówił na konferencji prasowej Patryk Jaki.

2 tyg temu

Trzaskowski: Ciekawy jestem, gdzie Jaki znajdzie aż 100 osiedli, które nie głosowały w wyborach

Patryk Jaki zapowiedział, że chce odwiedzić sto osiedli, które nie głosowały w wyborach. Taka była jego pierwsza wypowiedź. Ciekawy jestem, gdzie znajdzie aż 100 osiedli, które nie głosowały w wyborach. Wybrał 100 punktów w Warszawie, widziałem. Stare Miasto, Nowe Miasto, Muranów – te miejsca, które mi są najbliższe. Jeżeli chce je odwiedzać i rozmawiać z warszawiakami, to przecież to część klasycznej kampanii wyborczej. Jak się kampania zacznie, to wszyscy będziemy to robić – mówił Rafał Trzaskowski w rozmowie z Piotrem Witwickim w „Politycznym Graffiti” Polsat News.