Biuro Legislacyjne Senatu: Po przyjęciu nowelizacji ordynacji do PE, efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5%

Zaproponowany w opiniowanej ustawie podział na okręgi wyborcze, spowoduje, że Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to ponad 3-krotnie unijne maksimum 5%. W Polsce efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5%. Tyle głosów w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet wyborczy, żeby uzyskać mandat. Wyższy efektywny próg wyborczy ma jedynie Irlandia, ale w jej przypadku wynika to ze stosowania dopuszczalnego przez prawo unijne systemu pojedynczego głosu przechodniego (STV), który wymaga małych okręgów wyborczych – napisało Biuro Legislacyjne Senatu w opinii do nowelizacji ordynacji do PE, którą dziś zajmą się senackie komisje.