Sejm przyjął projekt dot. sądów

Przyjęty przez Sejm projekt autorstwa PiS zakłada m.in. przyspieszenie wyboru I prezesa SN, a także wprowadzenie przepisów antyobstrukcyjnych dot. KRS i wyboru sędziów SN.

Za głosowało – 230, przeciw – 24, wstrzymało się 4. Opozycja w większości nie wzięła udziału w głosowaniu.