Projekt zmieniający zasadę wyboru I prezesa SN skierowany do I czytania