„Nadanie nowego brzmienia art. 111 § 5 służy umożliwieniu szybszego – z pożytkiem dla funkcjonowania Sądu Najwyższego – doprowadzenia do powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, już po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego” – napisano w uzasadnieniu do projektu, który PiS zgłosiło w Sejmie. Formalnie jest to – dość obszerny zresztą – projekt nowelizacji Prawa o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.