5 sędziów SN uzyskało pozytywną opinię KRS ws. dalszego orzekania. Negatywną 7, w tym sędzia Iwulski

Komisja skrutacyjna dosłownie przed chwilą przedstawiła nam wyniki głosowania i chciałbym poinformować, iż sędziowie: Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustjanicz, Rafał Malarski oraz Marian Kocon uzyskali pozytywną opinię. Pozostałe osoby uzyskały opinię negatywną – stwierdził rzecznik KRS Maciej Mitera. Wśród osób z negatywną opinią jest Józef Iwulski, w sumie 7 osób. Zgodnie z ustawą, opinia KRS nie jest wiążąca dla prezydenta.