Dworczyk: Nie toczą się żadne rozmowy ze stroną ukraińską ws. zmian zapisów o integralnym nacjonalizmie ukraińskim w ustawie o IPN

Na ten temat nie toczą się żadne rozmowy. Nie można porównywać tych dwóch zapisów. Z jednej strony mówimy o penalizacji zachowań, które uderzają w dobre imię państwa polskiego, z drugiej o tym, że w ustawie o IPN obok komunizmu, totalitarnych systemów komunizmu i faszyzmu został dopisany integralny nacjonalizm ukraiński. Czyli również totalitarny system, który był fundamentem do przeprowadzenia ludobójstwa przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w czasie II wojny światowej – mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”, pytany czy toczą się rozmowy ze stroną ukraińską nt. ustawy o IPN i zapisów o integralnym nacjonalizmie ukraińskim. Jak podkreślił, Polska jest adwokatem Ukrainy, natomiast jeżeli chodzi o wspólną historię, to rzeczywiście jest duża rozbieżność.