Kopcińska: Zostało podpisane dobre porozumienie pomiędzy MZ i NFZ a pielęgniarkami