Bielan: Toczą się intensywne negocjacje dot. zmiany charakteru obecności wojsk USA w Polsce. Mamy duże szanse na osiągnięcie w tej sprawie sukcesu

Szczytem przełomowym, który całkowicie zmienił nastawienie NATO i taką wewnętrzną kondycję NATO, był szczyt warszawski w 2016 roku. On podjął decyzję o znaczącym wzmocnieniu tzw. flanki wschodniej, do której Polska należy, czyli wschodniej rubieży NATO. Kolejne szczyty, w tym najbliższy, tegotygodniowy, to będą szczyty, w których implementuje się tylko, wdraża się już w sposób szczegółowy tamte postanowienia – stwierdził Adam Bielan w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”. Jak dodał:

„Wizyt na bardzo wysokim szczeblu parlamentarnym, rządowym, zarówno w Waszyngtonie, jak i Warszawie, jest multum. Toczą się bardzo intensywne negocjacje dot. zmiany charakteru obecności wojsk USA w Polsce. Polska zabiega o to, by ta obecność zamiast charakteru rotacyjnego miała charakter stały i te rozmowy są bardzo zaawansowane. Myślę, że mamy tutaj duże szanse na osiągnięcie w ciągu najbliższych kilku miesięcy sukcesu”