Ustawa obniżająca wynagrodzenia parlamentarzystów o 20% opublikowana w Dzienniku Ustaw

Projekt został uchwalony przez Sejm w maju, później czekał trochę na rozpatrzenie przez Senat. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.