Szymański o zastosowaniu przez TSUE decyzji o zastosowaniu środka tymczasowego: To realne. Ale możliwe tylko wobec zmian, które nie nastąpiły przed wydaniem takiego postanowienia

Uważam, że to realne. Ale możliwe jest to tylko wobec zmian, które nie nastąpiły przed wydaniem takiego postanowienia – stwierdził Konrad Szymański w rozmowie z „Sieci”, pytany czy uważa za możliwe wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości decyzji o zastosowaniu tzw. środka tymczasowego, jak w sprawie wyrębu drzew w Białowieży, czyli zobowiązania państwa, przeciw któremu toczy się postępowanie, do niedokonywania zmian przed jego zakończeniem. Jak dodał:

„Polska szanuje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Jest dziś ponad 50 toczących się spraw o niewykonanie wyroku TSUE. Wśród nich nie ma ani jednej sprawy z Polski (…) Nie należy uprzedzać decyzji Trybunału, który nie jest przecież notariuszem Komisji. Choć oczywiście sprawa będzie bezprecedensowa. To postępowanie z wielu względów nie ma analogii. Sędziowie Trybunału będą orzekać w sprawie innych sędziów. To wyjątkowa okoliczność, wymagająca od nich wyjątkowej ostrożności”