Piotrowicz: Jeżeli środowiska sędziowskie będą chciały storpedować reformę, podejmiemy środki, które uniemożliwią to niekonstytucyjne zachowanie części środowiska

Jeżeli będzie taka potrzeba, będą podjęte takie rozwiązania ustawowe, które pozwolą realizować postanowienia konstytucyjne. Bo trzeba powiedzieć, że to, co czyni część środowisk sędziowskich, jest działaniem naruszającym podstawowe założenia konstytucyjne w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Chociażby takie, że część środowisk nie respektuje delegacji konstytucyjnej do uregulowania pewnych kwestii w zakresie wymiaru sprawiedliwości przez ustawę zwykłą. Po drugie, nie honoruje konstytucyjnego zapisu o apolityczności sędziów. To dowód na to, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest sprawą bardzo pilną i winna być dogłębnie przeprowadzona – stwierdził Stanisław Piotrowicz w rozmowie z Marcinem Fijołkiem na wPolsce.pl.

Pytany czy w ten sposób sugeruje możliwość nowelizacji ustawy o SN, jeśli zajdzie taka potrzeba, poseł PiS stwierdził: – Nie możemy być bierni wobec tego rodzaju zachowań środowiska sędziowskiego, części środowiska sędziowskiego. Ja tylko mówię: jeżeli środowiska sędziowskie będą chciały storpedować reformę wymiaru sprawiedliwości, to my podejmiemy takie środki, które uniemożliwią to niekonstytucyjne zachowanie części środowiska sędziowskiego.