Mucha: Nie ma w tej chwili I prezesa SN. Kierującym sądem jest sędzia Iwulski

Mamy sytuację, że kierującym Sądem Najwyższym jest prezes SN, najstarszy służbą sędziowską, czyli sędzia Józef Iwulski. To skutek, który następuje na mocy przepisów ustawy o SN. Do 3 lipca I prezesem SN była prezes Gersdorf, natomiast w art. 111 tej ustawy mamy określone w sposób jednoznaczny i wyraźny, tak samo jak w art. 12 mamy to też wyrażone, że prezesem może być tylko sędzia w stanie czynnym, a sędzią w stanie czynnym nie będzie ten sędzia, który nie złożył oświadczenia do prezydenta, mimo ukończenia 65 lat, ze chce dalej orzekać. Czyli mamy sytuację taką: prezes Gersdorf kilkukrotnie tę ustawę w praktyce stosowała. Wiemy że 3 kwietnia reorganizacja SN, przeszli w stan spoczynku sędziowie, którzy byli w Izbie Wojskowej, potem pani sędzia ubiegała się o zgodę na dodatkowe zatrudnienie na uczelni, też na podstawie tej ustawy. Ustawa weszła w życie, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że nikt jej nie zaskarżył do TK. Wiemy że I prezes SN też ma taką kompetencję i teraz w skutek tego, że pani prezes nie złożyła oświadczenia, stała się sędzią w stanie spoczynku. Mówiąc tak po prostu, stała się emerytem, w tym sensie sędziowskim, że jest sędzią, w stanie spoczynku, czyli takim sędzią, który nie jest aktywny jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. W związku z tym nie może pełnić funkcji I prezesa SN – stwierdził Paweł Mucha w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w poranku Siódma9. Zdaniem prezydenckiego ministra, w tej chwili nie ma I prezesa SN i z mocy prawa nie jest nim Małgorzata Gersdorf.