Polityczne podsumowanie popołudnia: Dera: PAD podpisał pisma do SN, powiadamiające, że przeszli w stan spoczynku, Sejm powoła komisję śledczą ds. VAT-u

— PAD PODPISAŁ PISMA, POWIADAMIAJĄCE SĘDZIÓW SN, ŻE PRZESZLI W STAN SPOCZYNKU. Chodzi o tych członków sądu, którzy nie złożyli wymaganych nowelizacją ustawy o SN oświadczeń i ukończyli 65. rok życia. „Mogę państwa poinformować, że prezydent w dniu wczorajszym podpisał pisma – na podstawie art. 39 [ustawy o SN] – powiadamiające tych sędziów [SN], którzy nie złożyli oświadczeń [o chęci dalszego orzekania], że z dniem wczorajszym przeszli w stan spoczynku” – stwierdził minister Andrzej Dera. Pismo zostało też wysłane do prezes Małgorzaty Gersdorf.

— DERA: GERSDORF NIE JEST I PREZESEM SĄDU NAJWYŻSZEGO. „Tak jak pozostali sędziowie w związku z niezłożeniem oświadczenia o chęci dalszego orzekania, pozbawiła siebie statusu sędziego w stanie czynnym. W związku z powyższym jest sędzią w stanie spoczynku i tu chyba nie muszę tłumaczyć, że sędzia w stanie spoczynku nie może pełnić funkcji I prezesa” – mówił minister Andrzej Dera.

— CZĘŚĆ SĘDZIÓW TK WSKAZUJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W TRYBUNALE. Pod listem, skierowany do prezes Julii Przyłębskiej, podpisało się siedmioro członków TK, w tym między innymi Piotr Pszczółkowski – sędzia wybrany w obecnej kadencji, głosami PiS. Sędziowie uważają, że sposób wyznaczania składów orzekających pod nowym kierownictwem jest niezgodna ze standardami. „Sama forma otwartego publicznego listu to dowód na to jak wielką skalę przybrały patologie w TK, skoro sami sędziowie, w tym sędzia wybrany głosami PiS, wyrażają sprzeciw wobec tego rodzaju praktyk” – komentowała list szefowa klubu Nowoczesnej, Kamila Gasiuk-Pihowicz.

— W SEJMIE OD 17:20 BLOK GŁOSOWAŃ. POSŁOWIE MIĘDZY INNYMI POWOŁAJĄ KOMISJĘ ŚLEDCZĄ DS. WYŁUDZEŃ VATU-U.