Przyłębska: Nie ma w ogóle już sporu wokół TK. Myślę, że ten spór jest sztucznie tworzony

Myślę, że nie ma w ogóle już sporu wokół TK. Myślę, że ten spór jest sztucznie tworzony. Rzeczywiście wydany został dzisiaj wyrok w pełnym składzie, jednogłośnie i dodatkowo jeszcze na wniosek rzecznika, była to sprawa wniesiona przez RPO, który nie wycofał swojego wniosku. W związku z tym to bardzo ważny moment w pracach TK. Mam takie wrażenie, że od pewnego czasu stworzono pewną narrację, która miałaby umożliwić niekorzystanie z postępowała przed TK poprzez twierdzenie, że ten trybunał nie istnieje – mówił Julia Przyłębska w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info. Jak podkreśliła, TK funkcjonuje, wydaje orzeczenia i składa się z 15 sędziów.